หน้าแรก แท็ก วัดปลายดอน

แท็ก: วัดปลายดอน

ลอยกระทงสวรรค์ที่พระธาตุดอยกองมู

พาไปเที่ยวชมประเพณีลอยกระทงสวรรค์ที่พระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประเพณีอันดีงามและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างของเมืองสามหมอกที่มีแห่งเดียวในโลก  ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ณ พระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน ชมลอยกระทงสวรรค์  หนึ่งเดียวในโลก  ประเพณีอันดีงามนี้สืบทอดมายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2403 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เลยครับ  "พระธาตุดอยกองมู" เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและอยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอน  คนเมืองสามหมอกนี้ให้ความสำคัญกับพระธาตุดอยกองมูเป็นอย่างมาก  และงานลอยกระทงสวรรค์นี้ก็เป็นงานประจำปีที่ทุกๆคนมาเที่ยวกัน  และจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง  ช่วงเทศกาลลอยกระทงของไทยเรา  แต่เค้าจะจัดอยู่บนเขาเท่านั้นเอง  เนืองจากว่าเป็นกระทงสวรรค์  ใน...

อัพเดทเรื่องเที่ยว