หน้าแรก แท็ก วัดประจำร.4

แท็ก: วัดประจำร.4

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ไหว้พระ วัดในรัชกาลที่ 4 เสริมเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวทริปนี้ดูเอเซีย.คอม  พามาไว้พระวัด ในรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี   ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  ราชวรวิหาร   ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย ซึ่งเป็นวัดที่เป็นวัดที่รัชกาลที่ 4  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้น  เป็นวัดก็ประกอบไปด้วยศิลปกรรม ที่ประณีตงดงาม ภายในพระวิหาร มีภาพจิตรกรรม ฝาผนังไม่เหมือนที่อื่น คือจะเป็นภาพเขียนเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน มีพระพุทรูปศักดิ์สิทธิ์จำลองพระพุทธสิหิงค์ ให้เราได้กราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว