หน้าแรก แท็ก รัชกาลที่ 1

แท็ก: รัชกาลที่ 1

วัดสังกัสรัตนคีรี ยอดเขาสะแกกรัง

ปีนบันได 449 ขั้น สู่ยอดเขาสะแกกรัง นครแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อุทัยธานี อุทัยธานีดินแดนมรดกโลกที่ยังคงมนต์เสน่ห์แห่งความสุขของผู้คนและมีความหลากหลายของวิถีชีวิต ที่มีทั้งชาวไทย จีน ลาวครั่ง และกะเหรี่ยงโป  ที่มีทั้งชุมชนเรือนแพ  ชุมชนบนฝั่ง ชาวสวนบนเกาะเทโพ แม้จะต่างวิถีต่างวัฒนธรรมแต่ก็สามารถหลอมรวมผสมผสานจนกลมกลืนกันได้จนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ ที่ยังคงมีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาที่มียอดเขาสะแกกรังซึ่งเป็นศูนย์กลาง ทั้งทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอุทัยธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทริปนี้เราพา ขึ้นบันได 449 ขั้น...

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

การที่เราจะอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งได้อย่างสงบสุข และราบรื่นนั้น เราก็ควรจะต้องให้ความเคารพสักการะ แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่แห่งนั้น และในเมืองหลวงสุดวิไลอย่างกรุงเทพมหานครนั้นก็คงต้องเป็นวัดพระแก้ว และศาลหลักเมืองที่อยู่ใกล้กัน  ในวันนี้ ดูเอเซียก็ขอมาสักการะศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในเมืองกรุงให้สบายใจกันสักหน่อย   ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ทางคือ ฝั่งศาลฎีกา และฝั่งกระทรวงกลาโหม ซึ่งแต่ละฝั่งก็จะมีแม่ค้าตั้งแผงล็อตเตอรรี่เรียงรายกันเต็มบริเวณ แล้วก็จะมีแม่ค้านำดอกไม้ ธูปเทียนเข้ามายื่นให้ ซึ่งตอนแรกคิดว่าด้านในไม่มีขาย จึงได้ซื้อมา ในราคา ชุดละ 20 บาท แต่ปรากฏว่าด้านในก็มีขายโดยบริจาคตามกำลังศรัทธา แต่ก็แล้วแต่ละคนล่าอยากช่วยแม่ค้าเหล่านี้หรือไม่ค่ะ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว