หน้าแรก แท็ก รถเมย์ส้ม

แท็ก: รถเมย์ส้ม

นั่งรถเมย์ส้มจากแม่ฮ่องสอนไปเมืองปาย

วันนี้ดูเอเซีย.คอม เราพานั่งรถสีส้ม ซึ่งเป็นรถปะจำทาง จาก แม่ฮ่องสอน มายัง อ.ปาย เพื่อท่องเที่ยวที่ อ.ปายกันครับ รถสายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขา ที่อยู่ในระหว่างเส้นทาง ใช้กัน เราเองก็อยากลองนั่งดูบ้าง ว่ามันสวยงามขนาดไหน เส้นทางที่คนเล่าขานกันนี้แม่ฮ่องสอนในอดีตเคยเป็นเมืองที่เร้นลับและแสนทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอแม่สะเรียง...

อัพเดทเรื่องเที่ยว