หน้าแรก แท็ก ภูเรือ จ.เลย

แท็ก: ภูเรือ จ.เลย

ร่วมงานผีตาโขน ชื่นชมธรรมชาติที่สวนชัชนาถ รีสอร์ท ภูเรือ จ.เลย

ผี! เมื่อมีการเรียกขานสรรพนามนี้ ผู้คนที่ได้ยินต่างพากันขนลุกขนพอง ไม่เว้นแม้แต่เพื่อนๆ ที่อ่านอยู่ในขณะนี้ หรือใครคนไหนจะยกมือค้านว่าไม่ใช่คุณ…ภาคอีสาน ได้ชื่อว่ามีวัฒนธรรมและประเพณีที่เก่าแก่และชวนให้ผู้คนหลงใหลและพากันไปชื่นชมในสิ่งนั้นๆ รวมไปถึง ประเพณีที่แค่ฟังชื่อก็ชวนสยองแล้ว นั้นก็คือ ประเพณีผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีมาตั้งแต่โบราณ และเป็นความน่าภาคภูมิใจของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีงานประเพณีที่ดีงามเช่นนี้  การละเล่นผีตาโขนเป็นส่วนหนึ่งของงาน “บุญหลวง” (บุญพระเวส) ซึ่งรวมกับการขอฝน และการแห่บั้งไฟ ของชาวอำเภอด่านซ้ายเท่านั้น จึงมีการจัดขึ้นทุกๆ ปี...

อัพเดทเรื่องเที่ยว