หน้าแรก แท็ก ฟอสซิล

แท็ก: ฟอสซิล

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

โคราชประตูสู่ภาคอีสานแหล่งอารยธรรม เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกกันติดปากว่าโคราชนั่นเอง วันนี้เราจะพาเพื่อนๆย้อนยุคเข้าสู่ยุคดึกดำบรรพ์ มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ม.ราชภัฏโคราช 1 ใน 7 แห่งของโลก ไม้ที่ผ่านกาลเวลาหลายร้อยล้านไม้กลายเป็นหินสีสวยเด่นเด้งแปลกตา ยังมีพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ให้เราได้ดูอีกด้วย ประวัติความเป็นมา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีกำเนิดมาจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัดในเรื่อง “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโคราชในทศวรรษหน้า ”   ที่โรงแรมสีมาธานี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2537   ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครราชสีมาขณะนั้น  เป็นผู้อภิปรายถึงสถานการณ์วิกฤติของไม้กลายเป็นหิน  พร้อมทั้งเสนอโครงการอนุรักษ์ในรูปของอุทยาน  และพิพิธภัณฑ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุพร  สุภสร ซึ่งร่วมประชุมอยู่ด้วย  ได้ประกาศสนับสนุนการอนุรักษ์ตามโครงการดังกล่าว  และได้อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท  ให้กับสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  จัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และออกแบบพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้น ฟังคำบรรยายกันก่อน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  ก่อเกิดบนที่ดิน จำนวน 80.5...

อัพเดทเรื่องเที่ยว