หน้าแรก แท็ก พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แท็ก: พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรียนรู้ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูเอเซียดอทคอม พาเดินเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เดินบนถนนชิลล์ๆ ที่ชื่อว่า ถนนราชดำเนิน ถนนเส้นสำคัญของเมืองไทย ที่แม้ว่าหลายคนจะไม่เคยไป แต่ต้องได้ยินชื่อ “ถนนราชดำเนิน" ด้วยเป็นเส้นทางแห่งการเดินทางไปยังพระราชวังต่างๆ สถานที่สำคัญมากๆ ภายในเกาะรัตนโกสินทร์อันเป็นสถานที่อันเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมาย วันนี้เราพาเพื่อนๆ มาเยือนพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร อยู่ที่อาคารอนุรักษ์กรมโยธาธิการเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ มาชมความเป็นมาของประวัติศาตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกันค่ะ ประวัติความเป็นมา ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิรวบรวมและจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ จากแหล่งข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินโครงการศึกษาวิจัยชั้นต้น โดยมีศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาเป็นสถานที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองไทยแก่นักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าทุกหลักสูตร...

อัพเดทเรื่องเที่ยว