หน้าแรก แท็ก พิพิธภัณฑ์การเกษตร

แท็ก: พิพิธภัณฑ์การเกษตร

งาน “ภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร”

งาน “ภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร” ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี สรรสร้าง ประยุกต์ใช้ ให้ทันฤดูกาล สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยหัวใจเกษตร เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตัวจริง เสียงจริง ผสมผสานองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิคและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร” วันเสาร์อาทิตย์ที่...

อัพเดทเรื่องเที่ยว