หน้าแรก แท็ก พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

แท็ก: พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ ๒

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ  อพท. นำโดยนายวีระศักดิ์   โควสุรัตน์ประธาน กพท. และ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิทผู้อำนวยการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว “กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ ๒” เพื่อเปิดตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๑๑ กิจกรรม พร้อมพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “Creative Tourism Thailand” และปิดท้ายด้วยสนทนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์...

อัพเดทเรื่องเที่ยว