หน้าแรก แท็ก พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์

แท็ก: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์

ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม มหัศจรรย์แห่งศรัทธา พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์

วันนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่พระตำหนักในซอยโชคชัย 4 ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 4/37 ซอยสุขสันต์ 7 ถนนลาดพร้าว 53 (โชคชัย 4) อ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึงเมื่อก่อนสถานที่บริเวณนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า จนกระทั่งเมื่อ 20กว่าปีที่แล้ว ด้วยแรงศรัทธาของผู้ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม ทำให้ที่รกร้างแห่งนี้กลายเป็นธรรมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ นับหมื่นๆองค์ ลองตามเรามาดูซิ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว