หน้าแรก แท็ก พระปรางค์สามยอด

แท็ก: พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด ลพบุรี

เป็นที่รู้จักกันว่าที่ลพบุรีเมืองเก่านั้นมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง และมีเรื่องแปลกก็คือลิงที่เข้ามาอาศัยอยู่ในตัวเมืองและเฝ้าสถานที่สำคัญไว้อย่างศาลพระกาฬปรางค์สามยอด โดยมีความเชื่อว่าเป็นลิงเจ้าพ่อบ้าง,เป็นลิงป่าบ้าง,เป็นลิงที่คนนำมาปล่อยบ้าง,เป็นลิงที่เกิดขึ้นเองบ้าง เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ ทริปนี้ดูเอเซีย.คอมพามาตามดูลิงที่ศาลพระกาฬว่ามาจากไหนและชมความงามของปรางค์สามยอดพร้อมกับชมวัดโบราณต่างๆ ใน ตัวเมืองลพบุรี ลพบุรีเป็นเมืองแห่งความหลากหลายและต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) ลพบุรีอยู่ใต้อำนาจมอญและขอมจนกระทั่งในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยจึงเริ่มมีอำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้   หลังจากนั้นมาเมืองลพบุรีได้ลดความสำคัญลงไป จนกระทั่งมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงครั้งใหญ่ สืบเนื่องมาจากการคุกคามของชนชาติฮอลันดาที่ติดต่อค้าขายกับไทย ทำให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยานั้นไม่สู้ปลอดภัยจากการปิดล้อมระดมยิงของข้าศึกหากเกิดสงคราม จึงได้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีที่สองขึ้น...

อัพเดทเรื่องเที่ยว