หน้าแรก แท็ก พระนเรศวรมหาราช

แท็ก: พระนเรศวรมหาราช

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

ดูเอเซีย.คอมพาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯการเดินทางสะดวกสบายและทีสำคัญถือว่าเป็นจังหวัดที่ถนนหนทางดีที่สุดราบเรียบที่สุดในประเทศ ยิ่งกว่าเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเทพฯเสียอีก โดยวันนี้เราพาเพื่อนๆมาถึงสุพรรณบุรีกันแล้วเมืองที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ชัดเจนสวยงามน่าสนใจ วันนี้เราจึงมาเรียนรู้ประวัติความเป็นมากันซักทีสถานที่ ที่จะให้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดีคงจะหนีไม่พ้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ก่อนที่จะไปรับรู้ข้อมูลของจังหวัดสุพรรณบุรี เรามารู้ถึงความเป็นมาของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี กันก่อน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำเมืองเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์มานุษยวิทยาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีและเพื่อสนองแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานให้กรมศิลปากรเพิ่มสาขาวิชาการ ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว