หน้าแรก แท็ก พระนางจามเทวี

แท็ก: พระนางจามเทวี

สักการะปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย

ขึ้นเหนือมาก็หลายครั้งหลายหนแล้ว แต่ไม่มีโอกาสได้แวะสักทีที่ลำพูน วันนี้เลยตั้งใจอย่างแน่วแน่ เพื่อมาสักการะแม่ญิง(สตรี) ผู้ทะนุบำรุงเมืองหริภุญชัย จนเจริญรุ่งเรืองมากว่าหลายร้อยปี  ด้วยความชื่นชมและนับถือพระนาง หากดูเอเซียจะย้อนเวลาไปไหว้สักการะท่าน ก็คงเป็นไปไม่ได้ ทำได้เพียงแต่เดินทางมาไหว้สัการะพระนางที่อนุสาวรีย์ของพระนางที่ชาวลำพูนได้จัดสร้างไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ให้ผู้คนได้ที่มีความนับถือ มีความศรัทธา ได้แวะเวียนเข้ามากราบไหว้พระนาง และรำลึกถึงพระนาง โดย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี แห่งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2525 สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ของนครหริภุญชัย ผู้ทรงมีคุณธรรม...

อัพเดทเรื่องเที่ยว