หน้าแรก แท็ก พระธาตุเจดีย์

แท็ก: พระธาตุเจดีย์

Unseen Thailand ณ วัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ทริปนี้ ดูเอเซียดอทคอม พาเพื่อนๆ ไปแอ่วเมืองเหนือ เที่ยวเมืองม้า ชมวัดกันอีกแล้ว ที่จังหวัดลำปาง แต่คราวนี้พาไปชม Unseen Thailand กันที่จังหวัดลำปาง ชมความอัศจรรย์ของพระธาตุหัวกลับ ณ วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุจอมปิงเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของดินแดนล้านนา ตามประวัติสันนิษฐานว่าสร้างใน พ.ศ. 2050 หรือเมื่อ 500 ปีก่อน สมัย พระเจ้าติโลกราช...

วัดพระธาตุจอมกิตติ 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 80 ไร่ สร้างเมื่อปี 2256 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่เก่าแก่องค์หนึ่ง ที่ชาวบ้านศรัทธา และสักการะบุชา เป็นลักษณะสถูปแบบล้านนา วัดพระธาตุจอมกิติ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 2 กิโลเมตร เป็นพระธาตุที่อยู่ไกลสุดจากพระธาตุสี่จอมองค์อื่นๆ จุดเด่นของวัดพระธาตุจอมกิติสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้เช่นกันเหมือนพระธาตุอื่นๆ ครับ พระธาตุจอมกิตติ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างโดยพระฤาษีสี่พี่น้อง ประมาณปีพ.ศ.1000+ เพื่อที่จะให้คนชาวเมืองแม่สะเรียง (สมัยในเรียกเมืองยวม)...

วัดพระธาตุจอมแจ้ง 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

ด้านหลังวิหารเป็นพระธาตุเจดีย์สององค์ วัดพระธาตุจอมแจ้งเป็น  วัดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองแม่สะเรียงมากที่สุดใน  4 วัดพระธาตุ  ด้านหน้าวัดมีบันไดนาค ไปสู่ด้านบนชมวิว และสักการพระธาตุ  ภายในวัดพระธาตุจอมแจ้ง มีศิลปกรรมแบบล้านนาแบบผสมผสาน และมีพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ สององค์ บริเวณโดยรอบของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียง เด็กๆ มาเที่ยววัดชมวิวเมืองแม่สะเรียง บริเวณโดยรอบของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียง ถือว่าเป็นอีกวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สะเรียง และเป็น 1...

วัดพระธาตุจอมมอญ 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

ดูเอเชียพาชมวัดพระธาตุจอมมอญ ที่มีปูชนียสถานเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้ว่าวัดพระธาตุจอมมอญ จะมีคำลงท้ายด้วยคำว่า “มอญ” แต่ ศิลปะที่ปรากฏภายในวัด กลับไม่ปรากฏศิลปะมอญเลย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบจีนผสมล้านนาและพม่านิดหน่อย เพราะการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในสมัยพระอาจารย์สวัสดิ์ นริสฺสโร ผู้เป็นกำลังอุปถัมภ์ในการหาทุนทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นญาติโยมคนไทย เชื้อสายจีน จึงทำให้สิ่งปลูกสร้างได้รับอิทธิพลศิลปะจีน เช่น วิหารพระอวโลกิเตศวร พระสังกัจจายน์ ผสมด้วยศิลปะล้านนา เช่น พระอุโบสถ หอพระไตรปิฎก ที่วัดนี้ในเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีงานฉลองใหญ่ครับ  ...

วัดพระธาตุจอมทอง 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

วัดพระธาตุจอมทอง  นมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ และชมอนุสาวรีย์ครูบาอินสม วัดพระธาตุจอมทองเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม เป็นศิลปะล้านนาโดยแท้ วัดพระธาตุจอมทองมีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโตก่ออิฐถือปูน สูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 19 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาผมเดินไปไม่ถึงครับ เพราะวันที่ไปปวดขาเสียก่อน  องค์หลวงพ่อโตสร้างขึ้นเมื่อ 12 มีนาคม 2532 เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างถูกต้องตาม พุทธลักษณะ 32...

พระธาตุดอยเวาแม่สาย

วัดพระธาตุดอยเวา เป็นวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยเวา พระธาตุที่เชื่อกันว่า มีความเก่าแก่เป็นรองพระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยเวานั้น ตั้งอยู่บนยอดดอยเวา แต่พระอุโบสถและเขตสังฆาวาสจะอยู่ที่เชิงดอย ผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดไปนมัสการ ซึ่งข้างบนเป็นจุดชมทัศนียภาพสองฝั่งสาย สามารถเห็นทัศนียภาพได้รอบทิศ ประวัติพระธาตุดอยเวา พระธาตุดอยเวา สร้างในพ.ศ. 296 ในรัชสมัยพระองค์เวา รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ ผู้ครองนครโยนกนาคพันธุ์ โดยชื่อนั้นได้นำมาจากพระนามของพระองค์เวา ต่อมาพระธาตุเจดีย์ได้พังลงตามกาลเวลา นายบุญยืน ศรีสมุทร คฤหบดีอำเภอแม่สาย...

อัพเดทเรื่องเที่ยว