หน้าแรก แท็ก พระธาตุสี่จอม

แท็ก: พระธาตุสี่จอม

ไหว้พระธาตุสี่จอม จอมมอญ จอมกิตติ จอมทอง และจอมแจ้ง อำเภอแม่สะเรียง

พระธาตุสี่จอม  อำเภอแม่สะเรียงคือชื่อเรียกรวมของวัดคู่บ้านคู่เมืองทั้ง 4 วัดที่มีลักษณะคล้ายกันคือเป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุไว้ในองค์เจดีย์ อันได้แก่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมมอญ ทั้ง 4 วัด ตั้งอยู่บนดอยหรือภูเขา และอยู่ในตำแหน่งทั้ง 4 ทิศของเมืองแม่สะเรียงทั้งสี่วัดสามารถมองเห็นวิวเบื้องล่างได้เหมือนกันหมด เชื่อกันว่าพระธาตุสี่จอมนี้สร้างขึ้นเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปักรักษาเมืองแม่สะเรียงแห่งนี้ ใครสักการะพระธาตุครบทั้งสี่จอม จะเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยภูมิปัญญา เริ่มจากเมื่อเรามาถึงตัวอำเภอแม่สะเรียง จะเจอกับ วัดจอมแจ้งก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง จากนั้นก็มายังพระธาตุจอมทองซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับพระธาตุจอมแจ้ง...

วัดพระธาตุจอมกิตติ 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 80 ไร่ สร้างเมื่อปี 2256 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่เก่าแก่องค์หนึ่ง ที่ชาวบ้านศรัทธา และสักการะบุชา เป็นลักษณะสถูปแบบล้านนา วัดพระธาตุจอมกิติ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 2 กิโลเมตร เป็นพระธาตุที่อยู่ไกลสุดจากพระธาตุสี่จอมองค์อื่นๆ จุดเด่นของวัดพระธาตุจอมกิติสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้เช่นกันเหมือนพระธาตุอื่นๆ ครับ พระธาตุจอมกิตติ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างโดยพระฤาษีสี่พี่น้อง ประมาณปีพ.ศ.1000+ เพื่อที่จะให้คนชาวเมืองแม่สะเรียง (สมัยในเรียกเมืองยวม)...

วัดพระธาตุจอมแจ้ง 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

ด้านหลังวิหารเป็นพระธาตุเจดีย์สององค์ วัดพระธาตุจอมแจ้งเป็น  วัดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองแม่สะเรียงมากที่สุดใน  4 วัดพระธาตุ  ด้านหน้าวัดมีบันไดนาค ไปสู่ด้านบนชมวิว และสักการพระธาตุ  ภายในวัดพระธาตุจอมแจ้ง มีศิลปกรรมแบบล้านนาแบบผสมผสาน และมีพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ สององค์ บริเวณโดยรอบของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียง เด็กๆ มาเที่ยววัดชมวิวเมืองแม่สะเรียง บริเวณโดยรอบของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียง ถือว่าเป็นอีกวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สะเรียง และเป็น 1...

วัดพระธาตุจอมมอญ 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

ดูเอเชียพาชมวัดพระธาตุจอมมอญ ที่มีปูชนียสถานเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้ว่าวัดพระธาตุจอมมอญ จะมีคำลงท้ายด้วยคำว่า “มอญ” แต่ ศิลปะที่ปรากฏภายในวัด กลับไม่ปรากฏศิลปะมอญเลย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบจีนผสมล้านนาและพม่านิดหน่อย เพราะการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในสมัยพระอาจารย์สวัสดิ์ นริสฺสโร ผู้เป็นกำลังอุปถัมภ์ในการหาทุนทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นญาติโยมคนไทย เชื้อสายจีน จึงทำให้สิ่งปลูกสร้างได้รับอิทธิพลศิลปะจีน เช่น วิหารพระอวโลกิเตศวร พระสังกัจจายน์ ผสมด้วยศิลปะล้านนา เช่น พระอุโบสถ หอพระไตรปิฎก ที่วัดนี้ในเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีงานฉลองใหญ่ครับ  ...

วัดพระธาตุจอมทอง 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

วัดพระธาตุจอมทอง  นมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ และชมอนุสาวรีย์ครูบาอินสม วัดพระธาตุจอมทองเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม เป็นศิลปะล้านนาโดยแท้ วัดพระธาตุจอมทองมีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโตก่ออิฐถือปูน สูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 19 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาผมเดินไปไม่ถึงครับ เพราะวันที่ไปปวดขาเสียก่อน  องค์หลวงพ่อโตสร้างขึ้นเมื่อ 12 มีนาคม 2532 เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างถูกต้องตาม พุทธลักษณะ 32...

อัพเดทเรื่องเที่ยว