หน้าแรก แท็ก พระธาตุสัจจะ

แท็ก: พระธาตุสัจจะ

ประวัติพระธาตุสัจจะ

พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ อีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การมาสักการะ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) สร้างขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนมที่พังทลายลง นับเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดเลยและชาวลาว วันนี้ดูเอเซียดอทคอมมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดเลย แล้วได้มีโอกาสแวะมาสักการะพระธาตุสัจจะ ซึ่งช่วงนั้นตรงกับงานเทศกาลสงกรานต์พอดี ทางวัดลาดปู่ทรงธรรม ได้จัดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งดูเอเซียดอทคอมของเราก็ขอร่วมทำบุญแห่ผ้าเสริมสิริมงคลกับเค้าด้วย อีกทั้งยังเก็บภาพความงดงามขององค์ พระธาตุสัจจะ และกิจกรรมการแห่ผ้าขึ้นธาตุมาฝากเพื่อน ๆ ดูเอเซียดอทคอมให้ได้ชมกันเหมือนเช่นเคยจ้าพระธาตุสัจจะสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ....

อัพเดทเรื่องเที่ยว