หน้าแรก แท็ก พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

แท็ก: พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

พาเพื่อนๆ มาเที่ยวรอบๆ เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณที่มีมนต์เสน่ห์ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และเป็นบริเวณที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว วัดโพธิ์ ฯลฯ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ เดินลัดเลาะผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากันที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์พระที่นั่งที่มีความงดงามอีกหนึ่งที่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นพระที่นั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เดิมมีนามว่า พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ เดิมสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อทำการพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีตรุษสารท พระราชพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ เป็นต้น หลังจากนั้น...

อัพเดทเรื่องเที่ยว