หน้าแรก แท็ก พญาซอ

แท็ก: พญาซอ

เปิดตำนาน พญาซอ แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง

จังหวัดสมุทรสงครามนับว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญยิ่งต่อวงการดนตรีไทยด้วยว่าหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลป์บรรเลง) ครูเพลงดนตรีไทยของแผ่นดิน ที่นอกจากท่านจะเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือ สามารถเล่นดนตรีได้ทุกประเภทแล้ว ท่านยังมีความสามารถเป็นเลิศในการคิดค้นประดิษฐ์เพลง และเทคนิคการบรรเลงแบบใหม่ ๆ รวมไปถึงเขียนตำราเพลงเอาไว้มากมาย  ที่ล้วนเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ท่านได้ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และสืบทอดต่อ ๆ กันมา ซึ่งอาจ คุ้นตาจากหนังเรื่อง โหมโรง ที่เค้าโครงของหนังสร้างจากประวัติของ หลวงประดิษฐ์ ไพเราะและจังหวัดสมุทรสงครามนี่แหละที่บ้านบ้านเกิดของท่าน ทุกวันนี้กลิ่นอายแห่งตำนานดนตรีไทยที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกเอาไว้ ก็ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยอย่างแจ่มชัด ด้วยการสืบสานของคนรุ่นปัจจุบันสมุทรสงครามจึงมีทั้งโรงเรียนสอนดนตรีไทยตามแบบฉบับของแท้ดั้งเดิม และงานศิลปะการทำเครื่องดนตรีไทยอันเลื่องชื่อ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว