หน้าแรก แท็ก ผีตองเหลือง

แท็ก: ผีตองเหลือง

ขึ้นดอยชมวิถีชีวิต เผ่าตองเหลือง (มลาบรี) จังหวัดน่าน

ดูเอเซียพาเที่ยว ที่จังหวัดน่าน เพื่อไปชมวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย ชนเผ่าตองเหลือง หรือที่เรียกกันอย่างสุภาพว่าชุมชนเผ่ามลาบรี เราเดินทางสู่จังหวัดน่านกันด้วยรถบัส แต่การเข้าไปเยี่ยมชมชุมชนเผ่าตองเหลืองนั้นเราต้องมาเปลี่ยนพาหนะเสียหน่อย จุดเปลี่ยนรถอยู่ที่บ้านปางเป๋ย เปลี่ยนจากรถบัสมาเป็นรถท้องถิ่นที่มีหน้าตาคล้ายๆ กับรถ 2 แถวแต่มี 3 แถวซึ่งเจ้าคันนี้แหละที่จะพาเรา ให้ขึ้นดอยไปชมวิถีชีวิตของชุมชนมลาบรี หรือผีตองเหลืองกันมลาบรี อาศัยอยู่ในเขตของสองจังหวัดคือ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในอำเภอเวียงสาและอำเภอ สันติสุข จังหวัดน่าน ประชากรรวม 125 คน...

อัพเดทเรื่องเที่ยว