หน้าแรก แท็ก ป่าฝน

แท็ก: ป่าฝน

เส้นทางดอกไม้และสายน้ำจากผาเหยียบเมฆสู่อ้ายเขียว

ป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช จัดเป็นผืนป่าฝนขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ คุณค่าแห่งป่าที่เป็นผืนป่าต้นน้ำก่อให้เกิดแม่น้ำสำคัญหลายสาย เป็นศูนย์รวมของพืชพรรณไม้หลากหลายชนิด รวมไปถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ มวลมนุษย์ต่างได้พึ่งพาอาศัย และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง คุณค่าของผืนป่ายังมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว เป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติ ทุกวันนี้เราพบว่า มีเส้นทางเดินป่าสู่ยอดเขาหลวง 1,835 เมตร, ยอดเขาพรหมโลก, ยอดเขาฝามี, และเส้นทางอื่นๆ ซึ่งบางเส้นทางก็เป็นการบุกเบิกใหม่ ซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นไปตามแนวทางที่จะให้ผืนป่ายั่งยืนอยู่ได้ ไม่มีการทำลายธรรมชาติเกิดขึ้นสำหรับเส้นทางเดินป่าขึ้นยอดเขาฝามี มีการจัดกิจกรรมด้วย “บอย” นเรศ สุขรินทร์ ที่จะพาเราไปสัมผัสผืนป่าสีเขียวที่เป็นส่วนหนึ่งหลังคาภาคใต้  เราพร้อมเดินป่าจากบริเวณริมสวนชายป่า ใช้เส้นทางผ่านเรือกสวนสมรมที่มีทั้งมังคุด ทุเรียน...

อัพเดทเรื่องเที่ยว