หน้าแรก แท็ก ปากน้ำท่าจีน

แท็ก: ปากน้ำท่าจีน

ตลาดมหาชัย สมุทรสาคร

วันนี้พาเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า มหาชัย จังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชลมาศกำเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ ผู้จงรักภัคดีจากที่เดิมเรียกว่า ท่าจีน เพราะแต่เดิมเป็นตำบลใหญ่อยู่ติดกับอ่าวไทย มีชาวจีนนำสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมากจึงเรียกติดปากกลายเป็นตำบลท่าจีน ในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักพรรดิ โปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมืองสาครบุรี...

อัพเดทเรื่องเที่ยว