หน้าแรก แท็ก ปราณบุรี

แท็ก: ปราณบุรี

สิรินาถราชินี ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ชุมชนบำบัดปากน้ำปราณ

ชุมชนปากน้ำปราณเป็นชุมชนที่เติบโตขึ้นมาจากการทำประมง  เป็นแหล่งอาหารทะเลคุณภาพดี ทั้งหมึกสด หมึกแดดเดียว ฯลฯ  ที่นี้คุณสามารถชมวิถีชีวิตชาวประมงรวมถึงป่าชายเลน 100ปี  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมดีๆ คือการเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  ที่เราควรให้ความสำคัญเพราะมีประโยชน์ในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ในแถบอำเภอปราณบุรีมีเรือนแถวไม้รุ่นเก่าแทรกสลับกับอาคารพานิชย์สมัยใหม่ มีร้านอาหารทะเลรสดีและร้านขายของฝากหลายแห่งเป็นแหลงที่นักท่องเที่ยวชอบหาอาหารจำพวก อาหารทะเลทานมากที่สุด เพราะที่นี้ เป็นที่ ๆ สด และอร่อยมาก เที่ยวเล่นชิมอาหารทะเลแล้ว  ลองมาเที่ยวชมศูนย์ศึึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนกันด้วยนะครับ    ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นที่เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย  เดิมเป็นพื้นที่สัมปทานนากุ้งในช่วงปี พ.ศ.2524-2539 ป่าผืนนี้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง...

อัพเดทเรื่องเที่ยว