หน้าแรก แท็ก ประเพณีออกพรรษา

แท็ก: ประเพณีออกพรรษา

ย้อนรอยพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมอีสานกับงานประเพณีออกพรรษา ใต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสานที่จังหวัดขอนแก่น

ออกพรรษาเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่ ตลอดระยะ เวลา 3 เดือน ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีสังฆกรรมซึ่งเรียก กันว่า "วันมหาปวารณา" คือเป็นวันที่พระภิกษุทุกรูป จะอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในเรื่องราวเกี่ยวกับความประพฤติต่างๆ และเพื่อให้ศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเยือนโลกมนุษย์ เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน ระหว่างวันที่  7-13  ตุลาคม  2554  ริมบึงแก่นนคร เพื่อย้อนรอยวัฒนธรรมอีสาน สืบสานตำนานท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นโดยร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น ชุมชน 90 แห่ง 20...

อัพเดทเรื่องเที่ยว