หน้าแรก แท็ก บัวผุด

แท็ก: บัวผุด

ดอกบัวผุด

เรื่อง...บัวผุด ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาสกที่มีทั้งพื้นที่ทางน้ำและทางบก หากได้ยินคำกล่าวว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” ก็คือ พื้นที่ทางน้ำที่เขื่อนเชี่ยวหลานที่มีนักท่องเที่ยวต่างชอบที่จะได้เห็น หรือจะกล่าวถึง “บัวผุด” ทุกคนต่างก็รู้จักอุทยานแห่งชาติเขาสกขึ้นมาทันที เพราะภาพลักษณ์ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขาสก ก็คือ บัวผุดนี้เอง แม้ว่าบัวผุดที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนมที่อยู่คนละฝั่งถนน ทุกคนยังคิดว่าเป็นของอุทยานแห่งชาติเขาสก ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ดี ผลประโยชน์ต่างๆก็ตกไปยังเขาสกแทบทังสิ้น ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเขาสก ต่างมุ่งหาบัวผุดเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดโลกที่มีอยู่ในเมืองไทยไม่กี่แห่งเท่านั้น เท่าที่ทราบว่า “บัวผุด” จะมีแหล่งกระจายพันธุ์เพียงไม่กี่จังหวัดในภาคใต้เท่านั้น คือ จังหวัดชุมพร ระนอง...

อัพเดทเรื่องเที่ยว