หน้าแรก แท็ก น้ำตกสวยในเมือง

แท็ก: น้ำตกสวยในเมือง

ถ่ายภาพน้ำตกมณฑาธารมาฝาก

ในเส้นทางขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ครับตั้งแต่สวนสัตว์เชียงใหม่ตรงเชิงดอย น้ำตกห้วยแก้วติดกับอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย น้ำตกมณฑาธาร วัดผาลาด หมู่บ้านม้งดอยปุย วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ ฯลฯ  วันนี้ผมจะพาไปแวะน้ำตกมณฑาธารระหว่างไปชมวัดพระธาตุดอยสุเทพครับ น้ำตกมณฑาธารหรือเรียกว่าน้ำตกสันป่ายางครับ  เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 730 เมตร มีทั้งหมด 9 ชั้น โดยมีน้ำตกไทรย้อย เป็นน้ำตกชั้นสูงสุด ที่ไหลมาจากห้วยคอกม้า แล้วไหลไปสมทบกับน้ำตกมณฑาธาร ผ่านผาเงิบ วังบัวบาน น้ำตกห้วยแก้ว...

อัพเดทเรื่องเที่ยว