หน้าแรก แท็ก น้ำตกชาติตระการ

แท็ก: น้ำตกชาติตระการ

เที่ยวธรรมชาติ เล่นน้ำตก ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการเป็นสถานท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สภาพทั่วไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นต้นว่า น้ำตกชาติตระการ หน้าผาสูงชันที่มีสีสันผิดแปลกกันไป ร่องรอยทางศิลปะของมนุษย์ยุคหิน ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ จุดชมวิว พรรณไม้ พันธุ์สัตว์และอื่นๆ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ มีเนื้อที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 339,375 ไร่ ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2530 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำภาค...

อัพเดทเรื่องเที่ยว