หน้าแรก แท็ก ตลาดอาหารทะเล

แท็ก: ตลาดอาหารทะเล

ตลาดทะเลไทย อาหารทะเล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากปัญหาสารเคมีตกค้างและจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค อาทิ เชื้อซัลโมนัยลา เชื้ออหิวาต์ เป็นต้น สาเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่าวมาจากกระบวนการและจัดการวัตถุดิบไม่ได้ คุณภาพและมาตรฐาน ตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงจนถึงแพปลา และเมื่อหน่วยงานด้านสุขอนามัยของประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มงวดและบ่อยครั้งขึ้น ผู้ประกอบการประมงจึงตัดสินใจรวมกันก่อตั้งศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลครบวงจรขึ้นในนาม ตลาดทะเลไทย วันนี้ผม จะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยว ชมบรรยากาศที่หาดูได้ยากในการขนถ่ายอาหารทะเล และบรรยากาศในการซื้อขายอาหารทะเล มากมายหลากหลายชนิดเรียกได้ว่า เขายกทะเลมาไว้ที่นี่ครับ ที่นี่ขึ้นซื่อว่าเป็นแหล่ง ศูนย์กลางอาหารทะเลที่ใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยของเราและเพื่อนๆยังจะได้พบเห็น สัตว์ทะเลมากมายหลากหลายชนิดที่เรียกได้ว่าหาดูได้ยากรับรองทริปนี้สนุกแน่นอนครับ ที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทสาคร ตลาดทะเลไทย ตลาดแห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประมงในจังหวัดสมุทรสาคร หรือที่รู้จักกันดีว่า...

อัพเดทเรื่องเที่ยว