หน้าแรก แท็ก ตลาดสามชุก

แท็ก: ตลาดสามชุก

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์    ซึ่งอยู่ภายในตลาดสามชุก ที่ทุกคนล้วนรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตุว่าในตลาดแห่งนี้มีบ้านอยู่หนึ่งหลัง ซึ่งมีความสำคัญมาก ตั้งอยู่ในตลาดสามชุก ซอย 2 เพราะเป็นบ้านของขุนจำนง จีนารักษ์ ชาวจีนคนแรกที่เข้ามาทำการค้าและบุกเบิกตลาดสามชุก ข้อมูลจากสามชุก บอกไว้ว่า ขุนจำนงจีนารักษ์ นามเดิมว่า หุย แซ่เฮง เป็นคนจีนเกิดใน ประเทศไทย ใกล้วัดโพธิ์คอย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ประกอบอาชีพค้าขาย มีโรงเหล้า...

อัพเดทเรื่องเที่ยว