หน้าแรก แท็ก ตลาดวังกรด

แท็ก: ตลาดวังกรด

ตลาดวังกรด

ตลาดเก่าชุมทางรถไฟสายเหนือ ตลาดวังกรดหากจะพูดถึงตลาด ประเทศไทยนั้นมีตลาดอยู่มากมายหลายประเภท ทั้งตลาดบก ตลาดน้ำ แต่วันนี้หมู่หิน.คอม จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวตลาดรถไฟกัน นั่นคือ “ ตลาดวังกรด” ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านไม่ไกลจากตัวเมืองพิจิตรมากนัก เดิมชื่อ “บ้านวังกลม” และเปลี่ยนเป็น “วังกรด” ตามชื่อสถานีรถไฟวังกรด ตลาดวังกรดแห่งนี้ เริ่มแรกเกิดจากการเป็นชุมทางของรถไฟสายเหนือ ต่อมาในปี พ.ศ.2451 เกิดการสร้างตลาดขึ้นเป็นชุมชนค้าขายโดย “หลวงประเทืองคดี” จากวันนั้นตลาดวังกรดจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายแหล่งใหญ่ของพิจิตร อาจกล่าวได้ว่า เศรษฐกิจการค้า...

อัพเดทเรื่องเที่ยว