หน้าแรก แท็ก ดอยแม่สลอง

แท็ก: ดอยแม่สลอง

ชิมชาที่ไร่ 101 ใหญ่ที่สุดในดอยแม่สลอง

แรกเริ่มเดิมทีเจ้าของไร่ชาเป็นไกด์อยู่ที่กรุงเทพฯ พอได้แฟนเป็นคนไต้หวันเลยริเริ่มที่จะคิดปลูกชาอู่หลง เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศของดอยแม่สลอง ไม่แตกต่างจากที่ไต้หวันมากนัก จากนั้นทางเจ้าของได้ทำการจ้างคนไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยโดยให้นำกิ่งของชาเขียวเข้ามาด้วย เพื่อที่จะทำการเพาะและขยายพันธุ์ ซึ่งในช่วงที่ทำแรกๆ ได้ขาดทุนไปหลายล้านบาทเพราะลองผิดลองถูก และเมื่อทดลองได้ผลแล้วทำให้ได้ขยายพื้นที่ของการปลูกให้มากขึ้น   ชาที่ไร่ 101 จะปลูกอยู่ 3 ชนิด คือ อู่หลงก้านอ่อน อู่หลงเบอร์ 12 และชาสี่ฤดู แต่จะปลูกอู่หลงก้านอ่อนมากที่สุด เนื่องจากอู่หลงก้านอ่อนได้รับการตอบรับและมีสรรพคุณที่ดี การปลูกชาต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเนื่องจากชาจะดูแลรักษายาก ซึ่งทางเจ้าของไร่ได้บอกกับดูเอเซียว่า ชาก็ต้องมีการใส่ยาเป็นปรกติ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว