หน้าแรก แท็ก ชุมชนจีน

แท็ก: ชุมชนจีน

ชุมชนจีนบ้านนาบอน

ชุมชนจีนบ้านนาบอน ...จีนฮกกิวจากเสื่อผืนหมอนใบ เป็นเวลากว่า 83 ปีที่ชาวจีนฮกจิว ที่มีถิ่นฐานเดิม ณ นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน เดินทางอพยพจากประเทศจีนมารับจ้างทำเกษตรกรรมในเมืองซิเทียวัน (Sitiawan) รัฐรเประ (Perak) ประเทศมาเลเซียประมาณปี พ.ศ.2444 ก่อนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ.2473 โดยจับจองพื้นที่ทำสวนยางพาราในอำเภอนาบอน ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นชาวจีนกลุ่มท้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานชุมชนในประเทศไทย จากเสื่อผืนหมอนใบมาสู่ความยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน วิถีชุมชนที่ผูกพันอยู่กับการทำสวนยางพารา มีการสานสัมพันธ์กับชาวจีนชุมชนใกล้เคียงผ่านการแต่งงาน มีการตั้งสมาคมจุงซันเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน มีการตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาในชุมชน และต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐไทยที่มีต่อชาวจีนในประเทศภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง...

อัพเดทเรื่องเที่ยว