หน้าแรก แท็ก จ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

แท็ก: จ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

งานมหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 2555

ในบรรดาคุณธรรมทั้งหลายนั้น ความ "กตัญญูกตเวที" เป็นคุณธรรมสูงสุดอย่างหนึ่งที่ชาวจีนยกย่องและยึดถือปฏิบัติ ความกตัญญูในอันดับแรกนั้นก็คือความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิด และด้วยความกตัญญูนี้เอง ก็ได้ทำให้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ได้ออกเดินทางรอนแรมฟันฝ่าความยากลำบากเป็นระยะทางไกลโพ้นจากประเทศจีน มาตามหา ลิ้มโต๊ะเคี่ยม พี่ชายที่ออกเดินทางมาค้าขายที่เมืองกรือเซะ เพื่อนำตัวพี่ชายกลับไปพบมารดาที่เป็นห่วงและต้องการพบหน้าลิ้มโต๊ะเคี่ยมเป็นอย่างมาก ก่อนออกเดินทาง เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวได้ลั่นวาจากับมารดาไว้ว่า หากนำตัวพี่ชายกลับมาไม่ได้ จะไม่กลับมาให้เห็นหน้า จนเป็นที่มาของตำนานเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยวอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนในจังหวัดปัตตานีและประชาชนจำนวนมาก จวบจนปัจจุบัน   ในทุกๆปี ในวันที่ ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย ตามจันทรคติจีน...

อัพเดทเรื่องเที่ยว