หน้าแรก แท็ก งานมหกรรม

แท็ก: งานมหกรรม

เที่ยวงานมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 2

เที่ยวงานมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 2  ชม- ช็อป -ชิม- แชร์ ...จุดประกายความคิดเปลี่ยนชีวิตคนไทย จังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดงานมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 2   ปลุกพลังครอบครัวคนเมือง - คนรุ่นใหม่ ให้รู้เท่าทันพิษภัยจากสารเคมี ที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยเฉพาะพืชผักผลไม้ พร้อมเปิดห้องเรียนธรรมชาติ ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ทุกมิติ เพื่อจุดประกายความคิดเปลี่ยนชีวิตคนไทย หันมาใส่ใจสุขภาพ...

งานมหกรรม “พลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย”

เปิดประตูสู่ฤดูการเกษตรด้วยพลังของชุมชน ในงานมหกรรม “พลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ฤดูการเกษตรกรรม ด้วยพิธีกรรมการเกษตร 4 ภาค และกิจกรรมงานบุญ วิถีเกษตร วิถีวัฒนธรรม วิถีชุมชน ในงาน “พลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30-18.30 น. ณ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว