หน้าแรก แท็ก งานประชุม

แท็ก: งานประชุม

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ประกาศความพร้อม ในการจัด “การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16”

กรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ  เผยพร้อมต้อนรับผู้ร่วมประชุม สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16” หรือ 16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI Meeting and General Conference, BANGKOK, THAILAND 2015 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีนี้...

อัพเดทเรื่องเที่ยว