หน้าแรก แท็ก งานบั้งไฟพญานาค

แท็ก: งานบั้งไฟพญานาค

งานบั้งไฟพญานาค

เกิดขึ้นทุกๆปีสำหรับงานงานบั้งไฟพญานาค ในปีนี้จัดขึ้นวันที่ 11-21 ตุลาคม 2554 ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี จะมีประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเดินทางมายังจังหวัดหนองคายเพื่อสัมผัสกับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” อันเป็นความเชื่อและความศรัทธาอย่างยิ่งของชุมชนริมฝั่งโขงในเขตจังหวัด หนองคาย ตามพุทธประวัติที่กล่าวไว้ว่า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันปวารณาออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จฯกลับจากการแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลาตลอดพรรษา (3 เดือน) เมื่อทั้งสามโลกทราบข่าวกำหนดการเสด็จฯกลับในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทวดา มนุษย์ หรือแม้แต่พญานาคต่างก็มีความยินดีและเตรียมการต้อนรับตามศรัทธาของตน โดยเหล่าเทวดาได้เนรมิตบันไดทอง เงิน และแก้ว ทอดลงมาส่งเสด็จถึงพื้นโลก...

อัพเดทเรื่องเที่ยว