หน้าแรก แท็ก ของเล่น

แท็ก: ของเล่น

นิสิตม.พะเยา ได้รับรางวัลออกแบบเซตของเล่นก่อนนอน

นายจตุรพล วงศ์สารสิน นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 “การออกแบบเซตของเล่นก่อนนอน สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี” ในงานแสดงนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

อัพเดทเรื่องเที่ยว