จังหวัดสุโขทัย

คำขวัญ ประจำจังหวัดสุโขทัย
มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

• สุโขทัย ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย เมื่อ 700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง คำว่า “สุโขทัย” มาจากคำสองคำคือ “สุข+อุทัย” หมายความว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข” สุโขทัยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 1800 มีการสถาปนาราชวงศ์พระร่วงขึ้นปกครองสุโขทัย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ ตลอดระยะเวลา 120 ปี ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย และวางรากฐานการเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง และด้วยความสำคัญในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทยในสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้เป็น “มรดกโลก” โดยองค์การ UNESCO เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย

พระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลา แห่งวัดทุ่งเสลี่ยม เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


อาณาเขต

• จังหวัดสุโขทัยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 427 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6,596 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

การปกครอง

• จังหวัดสุโขทัยแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร

การเดินทาง

• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ
1. จากทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 440 กิโลเมตร
2. จากทางหลวงหมายเลข 1 ไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 50 บริเวณแยกอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2537 8055-6, 0 2936 2852-66
นอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ โทร. 0 5561 1039 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 3753 บริษัท พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 0 5525 8647, 0 5525 8941 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 2924-5
• รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถด่วน และรถเร็วออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงที่สถานีพิษณุโลกทุกวัน จากนั้นให้เดินทางต่อโดยรถประจำทางไปสุโขทัยอีกประมาณ 59 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลกทุกวัน จากนั้นให้เดินทางต่อโดยรถประจำทางไปสุโขทัยอีกประมาณ 118 กิโลเมตร สอบถามเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สาขาพิษณุโลก โทร. 0 5524 2971-2 และ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด มีเที่ยวบินที่บินตรงไปสุโขทัยทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว เวลา 9.20 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2229 3456-63 สาขาสุโขทัย โทร. 0 5564 7225-6

ระยะทางจากตัวเมืองไปอำเภอใกล้เคียง

อำเภอศรีสำโรง 20 กิโลเมตร
อำเภอกงไกรลาศ 21 กิโลเมตร
อำเภอคีรีมาศ 22 กิโลเมตร
อำเภอบ้านด่านลานหอย 28 กิโลเมตร
อำเภอสวรรคโลก 38 กิโลเมตร
อำเภอศรีนคร 54 กิโลเมตร
อำเภอศรีสัชนาลัย 67 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 68 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดสุโขทัยไปจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดตาก 77 กิโลเมตร
จังหวัดลำปาง 79 กิโลเมตร
จังหวัดพิษณุโลก 118 กิโลเมตร
จังหวัดอุตรดิตถ์ 165 กิโลเมตร
จังหวัดกำแพงเพชร 188 กิโลเมตร
จังหวัดแพร่ 282 กิโลเมตร

 

อำเภอต่างๆในจังหวัดสุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านด่านลานหอย คีรีมาศ กงไกรลาศ ศรีสัชนาลัย ศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โทร. 0 5561 1619
ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย
โทร. 0 5567 1466
สถานีตำรวจภูธร
โทร. 191, 0 5561 1199, 0 5561 3112
โรงพยาบาลสุโขทัย
โทร. 0 5561 1702, 0 5561 1782
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง
โทร. 0 5561 3296
อำเภอศรีสัชนาลัย


แก่งหลวง

Kaeng Luang
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดช้างล้อม

WAT CHANG LOM
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดนางพญา

WAT NANG PHAYA
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดโคกสิงคาราม

Wat Khok Sing Kha Ram
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดจันทร์เจ้า

Wat Chan Chao
(จังหวัดสุโขทัย)
 
อำเภอเมือง


ยอดเขานารายณ์
Narai Hilltop
(จังหวัดสุโขทัย)


ยอดเขาพระแม่ย่า
Phramaeya Hilltop
(จังหวัดสุโขทัย)


เขื่อนสรีดเกลียว

Sit Kliao Dam 
(จังหวัดสุโขทัย)


น้ำตกลำเกลียว

Lam Kliao Waterfall 
(จังหวัดสุโขทัย)


ศาลแม่ย่า

Phra Mae Ya Shrine
(จังหวัดสุโขทัย)


เตาทุเรียง
RUINS OF THE OLD CELADON FACTORY
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดสะพานหิน
WAT SAPHAN-HIN
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดตระพังทอง

WAT TRAPHANG-TONG
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดศรีสวาย

WAT SI-SA WAI
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดเจดีย์สูง

WAT CHEDI-SUNG
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดสระศรี
WAT SA-SI
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดศรีชุม
WAT SI CHUM
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดพระพายหลวง

WAT PHRA-PHAI-LUANG
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดเชตุพน

WAT CHETUPHON
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดเจดีย์สองห้อง

Wat Chedi Song Hong
(จังหวัดสุโขทัย)


วัดเจดีย์สี่ห้อง

Wat Chedi Si Hong 
(จังหวัดสุโขทัย)


ทุ่งแห่งนาค

Thung Haeng Nak
(จังหวัดสุโขทัย)


สวนลุมพินีวัน

Suan Lum Phi Ni Wan
(จังหวัดสุโขทัย)
 

 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

(ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาพบางส่วนจากเว็บท่องเที่ยวต่างๆผ่านการค้นหาของกูเกิล)

แผนที่จังหวัดสุโขทัย/map of SUKHOTHAI

โรงแรมในจังหวัดสุโขทัย

โรงแรมจังหวัดสุโขทัย/Hotel of SUKHOTHAI

ร้านอาหารในจังหวัดสุโขทัย

 

เชิญแสดงความคิดเห็น