Table Forest นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว ปลูกจิตสำนึกให้งอกงามได้ทุกที่

0

“เริ่มปลูกป่าได้จากโต๊ะทำงานของเรา”  อ่านไม่ผิดหรอก เพราะนี่คือเรื่องจริง เราสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวได้ง่ายๆ บนโต๊ะโดยใช้แค่ที่รองแก้วกับหยดน้ำจากแก้วเท่านั้น

Table Forestโครงการดีๆ จาก ปตท.ที่เปลี่ยนมุมเล็กๆ ของโต๊ะทำงานคุณให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยที่รองแก้วแนวคิดรักษ์โลก สร้างจากกระดาษรีไซเคิลฝังเมล็ดพันธุ์ไม้อยู่ข้างในโดยออกแบบเก๋ไก๋เป็นลายวงปีไม้ 4 แบบ ตามพันธุ์ไม้ทั้ง 4 ชนิดได้แก่ ต้นกระดาษ บานชื่น ผักเสี้ยนฝรั่ง และดาวกระจายฝรั่ง

PTT_tableforest-img_01 PTT_tableforest-img02 PTT_tableforest-img03 PTT_tableforest-img04

เพียงวางแก้วน้ำเย็น ที่รองแก้วจะดูดซับหยดน้ำที่ไหลจากข้างแก้วทำให้พันธุ์ไม้เจริญเติบโตจนกลายเป็นพื้นที่สีเขียวเล็กๆ บนโต๊ะของคุณ ที่เริ่ดกว่านั้นคือเมื่อต้นไม้เติบโตได้ระยะหนึ่งแล้ว เราสามารถนำไปลงดินปลูกต่อได้อีกด้วย

แม้ที่รองแก้วบนโต๊ะทำงานจะเป็นแค่พื้นที่เล็กๆ แต่ก็เรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นสำคัญ ที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น เป็นการปลูกฝังความรักในธรรมชาติไปพร้อมกัน  แถมด้วยความสุขจากการเฝ้าดูพันธุ์ไม้เหล่านี้เติบโต

เชิญแสดงความคิดเห็น