เชิญเที่ยวงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สวยได้ สวยดี สตรีไทย” ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ ปทุมธานี

0

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เตรียมจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สวยได้ สวยดี สตรีไทย” เป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านความสวยความงามจากธรรมชาติ สวยด้วยศาสตร์แห่งสมุนไพรไทย เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ แบบพึ่งตนเอง ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (โรงพยาบาล นวนครเดิม) ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

ใบปลิว

นางจารุรัฐ  จงพุฒิศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้  “ต้องการให้ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยใช้ภูมิปัญญาไทย ซึ่งได้มีการสั่งสมองค์ความรู้มาอย่างยาวนาน แต่นับวันจะถูกลืมเลือน จึงมุ่งหวังให้คนไทยเห็นคุณค่าและหันมาเรียนรู้การดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาไทย ซึ่งสามารถทำเองได้ ไม่ยาก หากมีองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทั้งยังเป็นการลดการพึ่งพิงปัจจัยภายนอกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย”

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อความงาม และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดยผู้เข้าชมสามารถเข้ามา เรียนรู้ พูดคุย แลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีการเปิดหลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินฟรี 8 หลักสูตร และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 วิชา เพื่อดูแลสุขภาพความงาม ให้สวยจากภายในสู่ภายนอก การผลิตอาหารคุณภาพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น “มหัศจรรย์พันธุ์พืชสมุนไพรกระชับความงาม” โดย รศ.ดร.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ “พืชป่า รักษาโรค” โดย อ.ไพโรจน์ อัครสีวร “จุลินทรีย์จาวปลวก” โดย คุณจักรพฤติ บรรเจิดจิต (โรงเรียนชาวนา จ.พิจิตร) “การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ” โดย อ.จาตุรงค์ พวงมณี และ “โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อการพึ่งตนเอง” โดย อ.คมสันต์ หุตะแพทย์ เป็นต้น

นอกเหนือจากองค์ความรู้มากมายในงานแล้ว ยังมีร้านค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ปัจจัยการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ พันธ์ไม้นานาพันธุ์ สินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เป็นของผู้ผลิตโดยตรงจากเกษตรกรและชุมชนมาจัดจำหน่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ ณ ตลาดริมฝั่งน้ำ ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วย
marchdetail-58

ท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการเข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” และ “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” พร้อมทั้งการเปิดฉายภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “แผ่นดินของเรา” และ “ทรัพย์ดินสินน้ำ” พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ในเส้นทางการเรียนรู้ “นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” เช่น เกษตรพื้นแข็ง บ้านดินบ้านฟาง เรือขุดโบราณ บ้านต้นไม้ การล่องเรือชมทุ่งรังสิต และสนุกสนานกับเกมส์งานวัดมากมาย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13 หรือมือถือ 087-359-7171 086-901-4638 หรือเว็ปไซต์  www.wisdomking.or.th และ facebook แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ follow ในทวิตเตอร์และอินสตาแกรมกันได้ที่ wisdomkingfan  หรือ Line : ID wisdomkingfan

เชิญแสดงความคิดเห็น