ม.พะเยา ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย
ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี และผู้บริหาร เยี่ยมชมการตรวจสุขภาพบุคลากร และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพะเยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ให้บริการการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี
2559 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ตรวจสุขภาพประจำปี1

เชิญแสดงความคิดเห็น