ม.พะเยา เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ

0

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ ประทานจากสมเด็จพระวันรัต เพื่อบรรจุในพระเกศ พระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา         เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุในพระเกศ พระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาดความสูง 61 ฟุต จากสมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

 เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ1 เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ2 เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ3 เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ4

เชิญแสดงความคิดเห็น