นิสิต มพ.คว้ารางวัล ประกวดบทละครเวทีขนาดสั้น โครงการ “บทคิดดี” เรื่อง “วลี”

0

mp (1)

เมื่อเร็วๆ น้องๆ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้คว้ารางวัลจากการประกวดบทละครเวทีประเภทประชาชนทั่วไป เรื่อง “วลี” จากการประกวดบทละครเวทีขนาดสั้น ในโครงการ “บทคิดดี” เรื่อง “วลี” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติณ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับน้องๆ นิสิตกลุ่มนี้ประกอบด้วย นางสาวสุรีย์กร ปิ่นแก้ว  นางสาวศิริวรา ค้าสม นางสาวศิวาภรณ์ ภู่น้อย นายอภิสิทธิ์ สุภาเมสิทธิ์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์และนายศักดิ์ชัย เทียนบุญนาค สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งรางวัลที่น้องๆ เหล่านี้ได้รับคือ รางวัลชมเชยจากการประกวดบทละครเวทีประเภทประชาชนทั่วไป เรื่อง “วลี” จากการประกวดบทละครเวทีขนาดสั้น ในโครงการ “บทคิดดี” เรื่อง “วลี” โดยได้รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

โฉมหน้าน้องๆ ผู้ชนะmp (1)

นางสาวศิริวรา ค้าสม หรือน้องอุ้ม สมาชิกในกลุ่มเล่าว่า “ตนและเพื่อนๆ ได้รับโอกาสจากอาจารย์ของทางคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ติดต่อมาเพื่อชักชวนให้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกวดบทละครเวทีขนาดสั้น สะท้อนค่านิยม 12 ประการ ในโครงการ “บทคิดดี” แบ่งปันเหตุการณ์สำคัญเพื่อเอาชนะความเลวร้ายด้วยคุณความดี รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชมเชย เพราะนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาและมหาวิทยาลัยแล้ว ยังสามารถเป็นแรงบัลดาลใจให้กับน้องๆ รุ่นต่อไปได้อีกด้วย”

mp (2)น้องอุ้มเล่าต่อว่า “เรื่องที่ตนและเพื่อนๆ ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตชนบทตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยม 12 ประการ โดยมีแนวคิดคืออยากนำเสนอความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบทที่สะท้อนถึงชีวิตจริงในปัจจุบัน และต้องการจะสื่อถึงอุดมการณ์ของความเป็นครูบ้านนอกและที่สำคัญคือบทละครนี้สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง  และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามอุดมการณ์ในแบบของ “วลี”โดยสมาชิกในกลุ่มได้นำความรู้มาปรับใช้กับการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ภายในสาขาให้มีคุณภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้นำค่านิยม 12 ประการ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วย”

“จากการประกวดครั้งนี้ ตนและเพื่อนๆ ได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนต่างสถาบัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้การทำงานนอกห้องเรียนอีกด้วย สุดท้ายนี้อยากให้น้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยกันเยอะๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น” ศิริวรา กล่าว

โครงการดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เชิญแสดงความคิดเห็น