“ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง”

0

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 มีกิจกรรมดีๆ ที่จะชวนทุกคนมาร่วมปั่นกันม่ วนๆ ผ่อเมืองเจียงใหม่ ยกมือถือส่องสถานที่ แล้วเรื่องเล่าจะปรากฏผ่ านแอปพลิเคชัน “CMStory” โครงการตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้ าน ล้านนาสร้างสรรค์ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

#ลงทะเบียนได้ที่ 
https://goo.gl/forms/ 8AtYa8qZUX4G6k0T2

#ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/ events/528101174302161/? active_tab=discussion

#สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ ที่ 
1) Play store:: https://play.google. com/store/apps/details…
2) App store:: https://itunes.apple. com/th/app/cmstory/ id1424236699…

* คู่มือแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน https://www.youtube.com/ watch?v=r6BJBEWo1NI

**เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ ขอเรียนท่านผู้สนใจเข้าร่ วมงานว่า ของที่ระลึกในการร่วมงาน จัดเตรียมไว้จำนวน 150 ชุดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ และติดตั้ง Application ในมือถือแล้วนะคะ โดยขอความร่วมมือในการแสดง Application CMstory ให้เจ้าหน้าที่บริเวณจุดรั บของที่ระลึก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจร่ วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้ค่ะ

เชิญแสดงความคิดเห็น