นิสิตมพ.คว้ารางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

0

นิสิตมพ.คว้ารางวัล

นางสาวขนิษฐา วังขวาน นายธีระเชษฐ์ แก้วกำเนิ และนายสุโชติ เทียนรุ่งสวัสดิ์ นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ระดับอุดมศึกษา)เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2558 รอบคัดเลือก ประจำภาค 5 โดยการแข่งขันดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เปิดสอนนิติศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมทั้งสิ้ 20 ทีม สำหรับตัวแทนนิสิตทีมมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้รับสิทธิในฐานะอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนบนและเป็นตัวแทนของภาค 5 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

เชิญแสดงความคิดเห็น