เขตตะนาวศรี

Taninthayidivisionมีพรมแดนด้านทิศใต้และตะวันออกติดกับทะเลอันดามัน มีประชากรราว 1.2 ล้านคน เนื่องด้วยภูมิประเทศของรัฐนี้เป็นชายฝั่งทะเล ประชากรจึงทำอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ มีการเพาะพันธุ์หอยนางรม  รวมไปถึงการผลิตไข่มุกที่มีคุณภาพอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีรังนก ดีบุก และทรายเพื่อการผลิตแก้ว  เมืองหลวงในเขตตะนาวศรี คือเมือง ทวาย 

ที่ตั้ง

 • ทิศเหนือ ติดกับรัฐมอญ ประเทศพม่า
 • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ของประเทศไทย
 • ทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามัน
 • ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน

การปกครอง

เขตตะนาวศรีมีการปกครองแบบเขตไม่ใช่รัฐ แต่ประชากรไม่ใช่ชาติพันธุ์พม่าเหมือนเขตอื่น เพราะมีคนส่วนใหญ่เป็นคนไทยแต่ไม่ได้มีกองกำลังแบ่งแยกดินแดนเหมือนชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ การปกครองของเขตตะนาวศรีมี 3 อำเภอ 10 ตำบล 328 หมู่บ้าน

 • อำเภอทวาย (Dawei / Tavoy) หรือดะแว
 • อำเภอมะริด (Mergui / Myeik) หรือมเยะ
 • อำเภอเกาะสอง (Kawthaung / Victoria Point) หรือเกาะตอง/วิกตอเรียพอยต์

ประเพณีท้องถิ่น

 • ลุจา (Lukya) ที่มะริด
 • ลอบบาตร ที่ทวาย
 • ฝังไห ที่เมืองเย (Ye)
 • แห่พระเจ้า 28 องค์ ที่ ทวาย มะริด และปะลอ (Palaw)

เชิญแสดงความคิดเห็น