รัฐชิน

MyanmarChinตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพม่า มีพรมแดนด้านทิศเหนือและตะวันตกติดกับประเทศอินเดีย รัฐฉิ่นยังมีพรมแดนติดกับรัฐยะไข่ เขตสกาย เขตมะกวย  มีประชากรราว 465,361 คน พื้นที่ป่าไม้มีอยู่ประมาณ 400,000 เอเคอร์ ส่วนใหญ่เป็นป่าสน ประชากรในรัฐนี้ทำการเกษตรเป็นหลัก ผลผลิตที่สำคัญ คือ ข้าวโพด ถั่วทุกชนิด มันฝรั่ง ดอกทานตะวัน ฝ้าย   อ้อย ยาสูบ กาแฟ ส้ม และแอปเปิ้ล ประเพณีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของรัฐฉิ่นคือ งานประจำชาติของชาวนากะ (นาคา)

สภาพภูมิศาสตร์
รัฐชินมีตำแหน่งที่ตั้ง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ รัฐมณีปุระ ประเทศอินเดีย
ทิศใต้ ติดกับ รัฐยะไข่
ทิศตะวันออก ติดกับ เขตมะเกว และ เขตสะกาย
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศบังกลาเทศ

การปกครอง
การปกครองของรัฐชินมี ๑๔ จังหวัด

จังหวัดกันเปตเลต(Kanpalet)
จังหวัดมิงดัต(Mindat)
จังหวัดตองซาง(Tonzang)
จังหวัดพาเลตวา(Paletwa)
จังหวัดฟะลัม(Falam)
จังหวัดทิดดิม(Teddim)
จังหวัดฮากา(Hakha)
จังหวัดซิคคา (Cikha)
จังหวัดมะทุปิ (Matupi)
จังหวัดเรซัว (Rezua)
จังหวัดริห์คัวดาร์ (Rihkhuadar)
จังหวัดทันท์ลอง (Thantlang)
จังหวัดทุยทอง (Tuithang)

ประชากร
เชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวชิน นอกจากนั้นมี มโร คะมิ และพม่า

ศาสนา
ส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์ นอกนั้นเป็นชาวพุทธ

ประเพณีท้องถิ่น
ลามะคา หรือ ประเพณีการเก็บเกี่ยว เองคา หรือ ประเพณีอุ่นเรือน นอกจากนั้นยังมี ยูลัก ควาโด หรือ วันปีใหม่ ควางเจว หรือ วันฉลองตรงกับวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์

เชิญแสดงความคิดเห็น