รัฐกะเหรี่ยง

MyanmarKayinรัฐกะเหรี่ยง มีพรมแดนติดกับรัฐฉาน กะยา เมืองตองอู  สะเทิม เมาะละแหม่ง และอำเภอแม่สอด ประเทศไทย แม่น้ำที่สำคัญในรัฐนี้คือแม่น้ำสาละวิน มีประชากรทั้งสิ้น 1.5 ล้านคน มีประเพณีการเต้นระบำหมู่ที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะเต้นกันในวันขึ้นปีใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  ในรัฐนี้คือภูเขาชะเวกาบิน ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือเหล็ก ตะกั่ว ทองแดง ดีบุก และถ่านหิน

สภาพภูมิศาสตร์
รัฐกะเหรี่ยงมีตำแหน่งที่ตั้ง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ เขตมัณฑะเลย์ รัฐฉาน และ รัฐกะยา
ทิศใต้ ติดกับ รัฐมอญ และ จังหวัดกาญจนบุรี (ประเทศไทย)
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก (ประเทศไทย)
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตพะโค และ รัฐมอญ
ประชากร

ประชากร 1,431,377 คน
ความหนาแน่น 122 คน/ตารางไมล์
เชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นเผ่าเป็นชาวกะเหรี่ยง พม่า ปะโอ ไทใหญ่ มอญ และยะไข่
ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และเลเก

การปกครอง
การปกครองของรัฐกะเหรี่ยงมี 3 จังหวัด 7 อำเภอ 410 ตำบล
1. จังหวัดพะอัง
2. จังหวัดเมียวดี
3. จังหวัดเกาะเกริก

ประเพณีท้องถิ่น

  • ตีกลองกบ หรือ พาสี่
  • รำตง
  • อุ่นเรือน

เชิญแสดงความคิดเห็น