รัฐกะยา

MyanmarKayahรัฐกะยา (กะเหรี่ยงแดง)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับไทย และทางใต้ติดกับรัฐกะเหรี่ยง มีประชากรราว 240,000 คน มีเหมืองแร่วุลเฟรม ดีบุก และดินสีแดงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นรัฐที่ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนพม่าทั้งประเทศมาตั้งแต่สมัยอังกฤษจนถึงปัจจุบัน โดยแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญในรัฐนี้คือบริเวณน้ำตกโลปิตะ (ใกล้กับน้ำตกทีลอซูของไทย) นอกจากนี้ มีการกล่าวถึงรัฐกะยาในวรรณกรรมพื้นบ้านของเชียงใหม่เรื่องนางมโนห์รากับพระสุธน ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของนางมโนห์รา และยังกล่าวถึงน้ำตกเจ็ดชั้นในรัฐกะยา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่เล่นน้ำของนางมโนห์ราก่อนถูกพระสุธนจับตัวไป (ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่)

ประชากร
ประชากร 240,000 คน ความหนาแน่น 20.7 คน/ตารางกิโลเมตร
(53 คน/ตารางไมล์)

เชื้อชาติ
กะยา 56.12% พม่า 17.58% ไทใหญ่ 16.66% กะเหรี่ยง 6.45% ลูก
ผสม 2.08%

ศาสนา
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์

การปกครอง
พื้นที่ 11,737 ตารางกิโลเมตร (4,530 ตารางไมล์) การปกครอง 3
อำเภอ 7 ตำบล 106 หมู่บ้าน

  • เมืองหลวงหลอยก่อ
  • อำเภอหลอยก่อ
  • อำเภอบอลาแค

เชิญแสดงความคิดเห็น