รัฐกะฉิ่น

MyanmarKachinตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศพม่า มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีน รัฐฉานและเขตสกาย มีประชากรราว 1.2 ล้านคน เมืองหลวงของรัฐกะฉิ่นคือ มิตจิน่า สภาพอากาศทางใต้ของรัฐจะอบอุ่นกว่าทางเหนือ  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศทางเหนือของรัฐเป็นภูเขาสูงที่มีหิมะ ปกคลุม ทำให้อากาศหนาวเย็นตลอดปี นอกจากนี้รัฐกะฉิ่นยังเป็นรัฐที่มีชื่อเสียงทางด้านการทอผ้าโสร่ง ทั้งในด้านคุณภาพเนื้อผ้าและลวดลาย นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีที่มีชื่อเสียง คืองานกะฉิ่นมะโน หรือ งานจีนโป้ ซึ่งจัดขึ้นราวปลายเดือนธันวาคมของทุกปี   ทุกคนจะพร้อมใจกันแต่งกายสวยงาม จุดไฟ พร้อมทั้งเต้นระบำกันอย่างสนุกสนาน

ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน
ทิศใต้ ติดต่อกับ รัฐฉาน ประเทศพม่า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองชนชาติลีซอ นู่เจียง จังหวัดเปาซาน และเขตปกครองตนเองชนชาติไทและจิงผ่อ เต๋อหง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ รัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย และ เขตสะกาย ประเทศพม่า

ประชากร
ประชากร 1.2 ล้านคน ความหนาแน่น 34 คน/ตารางไมล์

ศาสนา
ศาสนาพุทธ 57.8% คริสต์ 36.4%

ภาษา
ภาษาพม่า ภาษาจิงผ่อ ภาษาราวาง ภาษาลีซอ ภาษาละเชก ภาษาไทใต้คง ภาษาคำตี่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
Mt. Khakaborazi
ความสูง
จุดสูงสุดของรัฐกะฉิ่นคือ ยอดเขาข่ากาโบราซี โดยมีความสูง 5,881 เมตร ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

แม่น้ำ
รัฐกะฉิ่นถือเป็นแหล่งต้นน้ำมีลำธารน้อยใหญ่หลายสาย โดยมีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำอิระวดี

การปกครอง
พื้นที่ 89,041 ตารางกิโลเมตร (34,379 ตารางไมล์) การปกครอง 3 แขวง 18 เมือง 709 ตำบล

แขวงมิตจีนา (เมืองหลวงของรัฐ)
แขวงบ้านหม้อ (ภามอ)
แขวงปูตาโอ

เชิญแสดงความคิดเห็น