แขวงอัตตะปือ

attapueเป็นแขวงที่อยู่ใต้สุดของ สปป.ลาว เป็นดินแดน ที่สมบูรณ์ไปด้วยเนื้อที่ผลิตกสิกรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ แขวงอัตตะปือนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด10,320 ตารางกิโลเมตร มีพลเมือง81,000 คน ประกอบด้วย 5 เมืองคือเมืองไชยเชษฐา, เมืองสามัคคี, เมืองสนามไชย และเมืองพูวง มีชายแดนติดกับแขวงเซกอง ,ประเทศกัมพูชา, ประเทศสาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนามและแขวงจำปาสัก แขวงอัตตะปือที่ยังรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างดีมาก ทรัพยากรธรรมชาติก็ยังไม่ทันถูกขุดค้นแขวงอัดตัปือเป็นแขวงที่ยังคงรักษา การดำรงชีวิตและนุ่งห่มแบบพื้นเมืองไว้ บรรดาชนเผ่าในเขตนี้ยังมีฝีไม้ลายมือ ในการทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองเพื่อนำมาตัดเสื้อผ้านุ่งห่มเอาเองการทอผ้านี้ยังรักษาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มาแต่ดึกดำบรรพ์

 

ประวัติแขวงอัดตะปือ

ความแร้นแค้นและดูไม่เจริญเหมือนแขวงอื่นๆ ทำให้แขวงนี้กลับกลายเป็นจุดเด่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาดินแดนใหม่ๆ แขวงนี้อยู่ไกลสุดอยู่ชายแดนกัมพูชา ถัดไปจากแขวงเซกอง เมืองหลวงชื่อ “สามัคคีชัย” แม้สภาพเศรษฐกิจของผู้คนอาจดูไม่ดีนัก แต่ธรรมชาติก็เยี่ยมจนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองสวน ที่อยู่ในวงล้อมของขุนเขามีแม่น้ำเซโดนไหลผ่าน เงียบสงบ และน่าเที่ยวมากแขวงหนึ่ง แม้ที่พักจะไม่เยอะเท่าแขวงอื่นๆแต่ก็พอเพียงกับนักท่องเที่ยว

 

สถานที่ท่องเที่ยว

  • วัดหลวงลัตตะมาลาม
  • วัดฝั่งแตง
  • วัดหลวงเมืองเก่าวะราราม
  • ตลาดใหญ่
  • สะพานเซกอง
  • ถ้ำผา
  • อนุสาวรีย์วีรชนทหารผ่านศึกลาว-เวียดนาม
  • อนุสาวรีย์ประธานไกสอน พมวิหาน

การเดินทาง

แขวงอัตตะปือเป็นแขวงตอนใต้สุดของ สปป.ลาว การเดินทางจากกรุงเทพฯ-อัตตะปือนั้น สามารถเลือกการเดินทางเหมือนกับมาแขวงเซกองทุกอย่าง เพราะอยู่ไม่ไกลกัน ใช้เส้นทางเดียวกัน ต่างกันที่รถโดยสารสายใต้ส่วนใหญ่จะมาสิ้นสุดการเดินทางที่แขวงอัตตะปือ สามารถขึ้นรถโดยสารจากเวียงจันทน์ สะหวันนะเขต เมืองปากเซ แขวงสาละวันและแขวงเซกองได้ แต่จะสิ้นสุดที่แขวงอัตตะปือเท่านั้น

เชิญแสดงความคิดเห็น